Istanbul Jazari Museum Initiative

The Istanbul Jazari Museum (IJM) was founded in 2018, inspired by the magnificent contribution of the greatest engineer of The Middle Ages, one of the world’s most eminent minds. IJM, which designs activities to mobilize scientific curiosity and artistic creativity simultaneously, acts with an understanding that the best way to preserve the world cultural heritage and pass it down to future generations is how this treasure is valued. The exhibitions and training programs of the Istanbul Jazari Museum aspire to introduce and attract the attention of visitors from all walks of life and echelons to world culture heritage. In this way, the aim is to encourage visitors to get to know the world better by becoming conscious and productive individuals in the field of history, science, art and culture. The IJM believes that in Turkey, one of the main geographies in which world culture thrives, if different kinds of physical and intellectual products that have been a witness to humanity’s adventure throughout tens of thousands of years are looked at more closely in an interactive way, new ideas can be sparked to inspire the future of humanity. With its own exhibition collections along with international exhibitions, training programs and cultural activities, the IJM offers a contemporary museum atmosphere.

ISTANBUL JAZARI MUSEUM WORKSHOP

The Istanbul Jazari Museum is an engineering workshop established for the reproduction of Jazari’s machines. In the design and production workshop founded under the leadership of Durmus Caliskan (1950-208), a team of engineers and experts, who specialize in the design and construction of devices especially used in the history of science and Jazari, work relentlessly. Through drawing of technical drawings of Jazari’s devices with modern methods as well as with 3-D models in a computer environment, there is an attempt to reproduce the devices in the the Kitab-ul Hiyal book equally in accordance with the measurements, materials and functions designed by Jazari. Contact [email protected]

 • Durmuş ÇalışkanHonorary Chairman (1950-2018)

  1950 yılında Bayburt’ta doğdu. İstanbul’da makine teknik resim ve makine mühendisliği eğitiminden sonra uzun yıllar hem özel sektörde hem kendi şirketinde makine imalatı, hesap ve konstrüksiyonu üzerine çalışmıştır. Meslek yaşamı boyunca makinelerin tarihiyle de ilgilenen Durmuş Çalışkan, ömrünün son 20 yılı boyunca özellikle Cezeri ile ilgili çalışmalarına ağırlık vererek, “Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri“ isimli iki ciltten oluşan bir kitap kaleme almıştır. Bu kitap mühendisler ve ilgilileri için içerisinde Cezeri’nin makinelerinin üretilmelerine yönelik teknik açıklamaların, hesapların ve teknik çizimlerin bulunması nedeniyle, Cezeri ve çalışmaları hakkında en doğru bilgileri barındıran tek kitaptır. Durmuş Çalışkan, Cezeri’nin orijinal kitabındaki anlatıma tam olarak uygun şekilde yapmakta olduğu uygulama projeleriyle rekonstrüksiyon imalatı çalışmalarının öncülüğünü yürütmüştür.

Project Coordinators
 • Dr. A. Selami ÇalışkanChairman Of the Board

  1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1995 yılında İTÜ Makine Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Uluslararası İlişkiler ve Bilim Felsefesi alanında yüksek lisans ve doktora yapmıştır. Tekhnelogos firmasında CEO olarak çalışmaktadır. Bir mühendis olarak yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yıllardır araştırmalar yaparak iş modeli geliştirmiş ve bir yatırım alanı olarak değerlendirmiştir. 2000’li yıllarda İstanbul Cezeri Müzesi projesinde yönetim kurulu başkanlığını üstlenerek oluşturduğu ekip ile proje üzerinde çalışmaya başlamıştır. Ahmet Selami Çalışkan’ın, düşünce ve teknoloji tarihini teori-pratik ilişkisi açısından değerlendirdiği “Bilim Devrimi Homo Faber – Homo Economicus” isimli bir kitabı bulunmaktadır.

  For Buy

  https://www.babil.com/bilim-devrimi-kitabi-ahmet-selami-caliskan

 • Nisanur Çalışkan TürkoğluGeneral Manager

  1991 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesinde Bina Araştırma ve Planlama Programında yüksek lisans yapmıştır. Tez çalışmasında konu edindiği mimarlık felsefesi üzerine ilgi duymaktadır. Tekhnelogos firmasında 5 yıldır Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır. 2023 yılı itibarıyla İstanbul Cezeri Müzesi firmasında Genel Müdür olarak çalışmalarını devam ettirmekte, Cezeri’nin Türk toplumu ve çocukları tarafından anlaşılması çabasıyla sergi koleksiyonunun yurt içi ve yurt dışında ilgilileriyle buluşturulması için gerekli iş birliklerini yürütmektedir.

 • Mehmed Ali ÇalışkanExhibition Curator

  1975 yılında İstanbul’da doğan Mehmed Ali Çalışkan, Tekhnelogos firmasında CTO, İstanbul Cezeri Müzesi firmasında Genel Müdür ve sergi küratörü olarak çalışmıştır. Libronet firmasında CEO olarak çalışmalarını sürdüren Mehmed Ali Çalışkan, makine mühendisliği eğitimi ardından felsefe alanında yüksek lisans yapmıştır. Mühendislik yazılımları geliştirmiş, yapay zekâ alanında çalışmalar yapmıştır. Durmuş Çalışkan’ın yazmış olduğu iki ciltten oluşan “Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri” isimli kitabı derleyerek “Herkes İçin Cezeri” ismiyle yeniden yayına hazırlamıştır. “Bilim ve Felsefenin Ortasında Rastlantı” ve “Orta Çağ’ın Büyük Dahisi Cezeri” isimli kitapları bulunmaktadır.

  For Buy

  https://www.babil.com/raslanti-kitabi-mehmet-ali-caliskan

  https://www.babil.com/orta-cagin-buyuk-dahisi-cezeri

PARTNERS
 • Tekhnelogos Software

  As a software company with an important background in digitizing engineering projects, Tekhnelogos has taken responsibility for the software needs of the project and has also undertaken the majority of the financial sponsorship of the project. Initially the translation of Jazari’s work was taken on as the first social responsibility project of Tekhnelogos, and following the completion of the translations and technical analysis of the project, the company continues to support the project.

 • Libronet

  Libronet has undertaken both the internet and social media publicity in order to make the project more known in the eye of the public and also has also taken responsibility for the project’s advertising and organizing sponsorship. The company supports the advertisement of the project under its own roof of babil.com and through the books of the brand Babil. On the other hand, publishing activities related to Jazari have also been carried out by Babylon book publishing house under the roof of the Libronet. Contact [email protected]